Menü
Wtdt.hu
Egy különleges kung-fu stílus, kimagasló önvédelmi értékkel
Bejelentkezés

Bejelentkezés

Jelentkezz be és fedezz fel még több érdekességet a
Wing Tsun világából!

Bejelentkezés

A bejelentkezéshez szükséges adatokat az oktatódtól kaphatod meg.

A jogos önvédelem

A jogos védelem esetét a Büntető Törvénykönyv 29. paragrafusa szabályozza az alábbiak szerint:

29. § (1) Nem büntethető, akinek a cselekménye a saját, illetőleg a mások személye, javai vagy közérdek ellen intézett, illetőleg ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges.
          (2) Nem büntethető az sem, aki az elhárítás szükséges mértékét ijedtségből vagy menthető felindulásból túllépi.
          (3) A megtámadott nem köteles kitérni a jogtalan támadás elől. (2009 óta hatályos)

29/A. § Nem büntethető, aki a saját, illetőleg a mások személye vagy javai elleni jogtalan támadás megelőzéséhez szükséges védelmi eszközt alkalmaz, ha az az élet kioltására nem alkalmas, és annak folytán a jogtalan támadó szenved sérelmet, továbbá ha a védekező a sérelem elkerülése érdekében mindent megtett, ami tőle az adott helyzetben elvárható volt. (2009 óta hatályos)

A fentiek értelmezéshez az alábbiak jelenthetnek segítséget:

A.     A jogos védelem tágabb fogalom az önvédelemnél, mert minden olyan személy, tárgy vagy érdek védelmét magában foglalja, amelyet az állam feladata megvédeni. 

B.    Személy elleni támadásnak minősülhet minden olyan cselekedet, amely veszélyezteti a testi épséget, gátolja a védekezés lehetőségét (pl. lefogások), gátolja a szabad mozgás lehetőségét.

C.     A jogos védelemnek már az azonnali, közvetlen fenyegetés esetén is létjogosultsága lehet. A fenyegetés megvalósulhat verbális közlés útján (pl, szétverlek, megöllek, stb.), illetve ráutaló magatartással egyaránt. Ez utóbbi praktikusan valamely bűncselekmény (pl. testi sértés, stb.) törvényi tényállását kimerítő magatartás megkezdését jelenti.

D.     Fontos, hogy a védekezésünk csak akkor lehet jogos, ha a támadás egyoldalú. Kölcsönös agresszív magatartás, dulakodás, kölcsönösen kiprovokált verekedés esetén nincs lehetőség jogos védelemre. Hasonlóan ítélik meg a kocsmai verekedést. Kocsmának számít minden hely, ahol szeszes italt szolgálnak fel.

E.      A védekezés során fontos szempont az arányosság (lásd 2. pont) feltétele. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a védekezés során nem okozhatunk súlyosabb sérülést az ellenfélnek, mint amit az ő támadás okozott volna nekünk. Ez praktikusan azt jelenti, hogy pusztakezes támadás esetén az élet kioltására alkalmas módszerek (pl. lőfegyverrel célzott lövés fejre, mellkasra) használata nem megengedett. Élet kioltására alkalmas fegyveres támadás esetén minden eszköz megengedett. Az arányosság megítélésének kérdése persze függ a résztvevők körülményeitől (nem, fizikum, szándék) és a támadás körülményeitől (orvtámadás, létszámfölény, stb.)

Pusztakezes védekezés esetén az arányosság elve azt jelenti, hogy elvileg csak addig támadhatjuk a támadónkat, amíg az harcképtelenné nem válik vagy be nem fejezi a támadást. Ugyanakkor ezt a pontot egy laikus ember nehezen találja meg, különösen komoly stressz-helyzetben. Ezért ha valaki ijedtségből vagy menthető felindulásból aránytalan választ ad, az nem büntethető. Ezen körülmények fennállását a bíróság vizsgálja meg. 

F.      A korábbi szabályozástól eltérően nem vagyunk kötelesek kitérni a támadás elől, azaz, ha a támadó a támadó házastárs, hozzátartozó, vagy kóros elmeállapotú, esetleg tudatzavarban lévő személy (pl. részeg), akkor sem kell megpróbálnunk elhagyni a helyszínt, vagy más megoldást keresni a támadás elhárítása érdekében. Így a támadásért minden esetben teljes mértékben a támadót terheli a felelősség.

G.      Eszköz használata (29/A pont) három feltétel együttes fennállása esetén eredményez büntetlenséget:

-         a védelmi eszköz alkalmazása nem lehet az élet kioltására alkalmas,
-         csak a jogtalan támadó szenvedhet sérelmet,
-         és az eszközt alkalmazó személy az adott helyzetben minden tőle elvárhatót megtett a sérelem elkerülése érdekében. 

Kevés kivételtől (pl. gázspray) eltekintve a védelmi eszközök (bot, kés, vasrúd, stb.) az élet kioltására is alkalmasak, ezért a megelőző jogos védelem esetén nem használhatóak.

Feltétel továbbá, hogy a sérülés elkerülése érdekében mint védekező minden tőlem elvárhatót megtegyek (pl. felszólítsam a támadót cselekedete abbahagyására, illetve jelezzem, hogy a védelmi eszközt szükség esetén használni fogom), azért, hogy az eszköz által okozott sérülés elkerülhető legyen.

Ennek a pontnak egyébként nem kizárólag az eszközös támadás elhárításában, hanem a vagyonvédelemben lehet kiemelt jelentősége, a sérülés okozására képes védelmi berendezések tekintetében.

H.     A 2009 óta hatályos rendelkezésekhez még nem alakult ki a bírói gyakorlat, így az ezekhez kapcsolódó esetekből, az ezzel kapcsolatos ítéletekből, esetleges jogegységi határozatokból a későbbiekben további hasznosítható ismeretek származhatnak.

Wtdt.hu - oldal megosztása